ผ่านเขาวงกตคณิตศาสตร์

Source page: http://www.math.stonybrook.edu/~tony/mazes/

นี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ที่เขียนด้วยลายมือเขาวงกต (13cm เส้นผ่าศูนย์กลาง) อยู่ใน Bayerische Staatsbibliothek ในมิวนิค (Clm. 14731, Fol 82 v.) ข้อความข้างต้นเขาวงกตอ่าน  CUM MINOTHAURO PUGNAT เธเซอุส [ใน] LABORINTO = เธเซอุสต่อสู้กับมิโนทอร์ในเขาวงกต